Thông tin món ăn

Tên món ănGiá tiềnĐặt bàn
Crispy Fried Tofu - Đậu hủ chiên xù - Crispy Fried Tofu
160000 Đặt bàn

Crispy Fried Tofu Khai Vi

Đánh giá: