• am-vegetarian-restaurant-with-egg-600

Thông tin món ăn

Tên món ănGiá tiềnĐặt bàn
Fried Rice with Egg - Cơm chiên với Trứng - Fried Rice with Egg
40.000 Đặt bàn

Fried Rice with Egg

Đánh giá:
Fried Rice with Egg