Thông tin món ăn

Tên món ănGiá tiềnĐặt bàn
Fried Rice with Lemongrass And Salt - Cơm chiên muối sả - Fried Rice with Lemongrass And Salt
45.000 Đặt bàn

Fried Rice with Lemongrass And Salt

Đánh giá: