• cơm-chiên-dương-châu-1
  • cơm-chiên-dương-châu-1

Thông tin món ăn

Tên món ănGiá tiềnĐặt bàn
Fried Rice with Veget - Cơm chiên dương châu - Fried Rice with Veget
40.000 Đặt bàn

Fried Rice with Veget

Đánh giá: