Thông tin món ăn

Tên món ănGiá tiềnĐặt bàn
Rice with Sauteed - Cơm bò xào cần - Rice with Sauteed
45.000 Đặt bàn

Rice with Sauteed

Đánh giá: